Spóldzielnia Mieszkaniowa Im. 23 Lutego w Kozieglowach